Leksykon Orzegowski

 

 

Leksykon Orzegowski to forma słownika zawierającego wiadomości encyklopedyczne ,to uporządkowany  alfabetycznie zbiór objaśnionych nazw i terminów ściśle powiązanych z Orzegowem.

Wyzwanie dużego kalibru ale też nie karkołomne .Nagromadzone wspólnymi siłami materiały dotyczące Orzegowa pozwalają zmierzyć się z tym przedsięwzięciem.
Najważniejszymi aspektami tego projektu są:

-Wspólny udział w redagowaniu zawartości leksykonu z możliwością aktualizowania niektórych  haseł, ich autoryzacją, a także  korygowania i modyfikowania ich.

–  Leksykon Orzegowski będzie się tworzył w znacznym okresie czasowym.W pierwszym etapie hasła tam zamieszczone będą w nieco  zwięzłej formie definiować poszczególne terminy. W stopniu mocno ograniczonym też przy hasłach pojawiać się będzie ilustracja.

– Największą wartością leksykonu będzie jego nieustanny rozwój.Będzie to projekt , który ewoluuje .W następnych etapach poszerzana zostanie  treść przy każdym z haseł , całość też będzie wzbogacana większą ilością fotografii.

-W miarę możliwości zaznaczone zostaną źródła informacji, włącznie z naniesionymi poprawkami . Wszystkie treści (chyba że wyraźnie wskazano inaczej), zwłaszcza teksty, fotografie i grafiki, chronione będą  prawami autorskimi. Wszelkie prawa, w tym prawa do powielania, publikowania, edytowania i tłumaczenia zostają zastrzeżone.

– Leksykon w wersji elektronicznej ma tę przewagę nad klasycznymi wydaniami w wersji książkowej ,że będzie on ponad czasowy i praktycznie można będzie do niego dopisywać wciąż  kolejne pozycje ,  niepełne czy nieścisłe zawarte tam informacje  będzie można poprawiać, te nieaktualne zaś  aktualizować.

źródła:
– archiwum Towarzystwa Miłośników Orzegowa (1)
-Wikipedia (2)
-Zarys Dziejów Rudy Śląskiej .Bernard Kopiec (3)
-profil fb Zespołu Akordeonistów im.E.Huloka (4)
– internet  (5)
-strona parafialna orzegow.net(6)
-40 lecie KS 27 Orzegów (broszura) (7)

 

 

–  W zamieszczanych na stronie oznaczeniach (*) pod hasłami podany jest  (cyfra w nawiasie) numer pod którym w tym miejscu Leksykonu Orzegowskiego znajduje się lista z przypisanymi pod te numery  źródłami  informacji  wykorzystanymi całkowicie lub częściowo  do utworzenia hasła.