T

Tabor

Tabor – muzyczny zespół cygański  założony w Orzegowie w latach 70. przez poetkę romską, tancerkę ,działaczkę społeczną  Izoldę Kwiek .Aktywniejszy okres zespołu wiąże się z działalnością Domu Kultury w okresie lat 70 i 80. Obecnie zespół  publicznie występuje  już tylko w wyjątkowych sytuacjach ,choć  muzykowanie orzegowskich romów nie zanika. Nadzieją na przetrwanie zespołu jest rozwijanie pasji muzycznej i tanecznej wśród najmłodszych ,którzy pod opieką Izoldy Kwiek próbują swych możliwości jako ,,Młody Tabor”Obydwa zespoły mają za sobą liczne występy w różnych częściach kraju.

 

źr.(1)

Tegramed

 

Poradnia Medycyny rodzinnej Tegramed

Medycyna rodzinna , dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny , będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej.
Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie zapewniającym tzw.podstawową opiekę zdrowotną .W zakresie swoich codziennych obowiązków samodzielnie konsultuje zarówno dzieci  jak i dorosłych  niezależnie od konsultacji  w razie potrzeby współpracując z lekarzami konsultantami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) , a także kierując pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale

Specjalizacja z medycyny rodzinnej została wprowadzona zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1994 roku

Poradnia Medycyny Rodzinnej Tegramed znajduje się przy ulicy Piasecznej 10 . w budynku  wcześniejszej poradni dziecięcej.Tegramed oferuje szeroki zakres opieki zdrowotnej.Dyrektorem placówki  jest  dr.Teresa Serweryn .Wraz  z pozostałymi lekarzami pracującymi w tej przychodni jako zespół specjalistów  z dużym doświadczeniem zawodowym oferują pacjentom szereg  usług  m.in :

-podstawową opiekę medyczną (lekarz rodzinny, pediatra)
-gabinet fizykoterapii
-gabinet ginekologiczny
-poradnia alergologiczna
-pielęgniarska opieka długoterminowa

 

 

  Tenis stołowy

Tenis stołowy – dyscyplina uprawiana z powodzeniem w sekcji sportowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej , a także w KS 27 Orzegów w okresie międzywojennym i jakiś czas po wyzwoleniu .W 1936 roku orzegowscypingpongiści tego klubu zdobyli tytuł drużynowego Mistrza Śląska. W drużynie znajdowali się  wtedy : Sylwester Podeszwa, Alojzy Powieczko , Paweł Tobolik , Paweł Śliwa , Jan Kolenda , kierownikiem sekcji w tym czasie był Wiktor Słowik .

Największym sukcesem orzegowskich tenisistów stołowych było w 1938 roku wywalczenie pierwszego miejsca w turnieju ogólnopolskim z udziałem wielu czołowych sekcji tenisa stołowego w kraju .Po oddaniu do użytku hali sportowej w 1966 roku próbowano bez powodzenia reaktywować tę sekcję.

 

Tenis stołowy w Orzegowie  w amatorskim wydaniu był obecny często na różnego rodzaju spartakiadach czy rozgrywkach szkolnych ,zakładowych i parafialnych.

 

 

 

Tigris

Turystyczny Klub Kolarski ,,Tigris” powstał w 1974 roku. Od samego początku skupił wokół siebie amatorów turystyki rowerowej z całego miasta. Grupa organizowała i brała udział  w rajdach  rowerowych, maratonach  kolarskich, crossach terenowych  i wyścigach szosowych dla amatorów. Cieszące się dużym powodzeniem  imprezy odbywały się  w mieście, województwie,a niejednokrotnie w kraju. Klub też przeprowadzał wiele zawodów dla dzieci.

Przyczynił się mocno do rozwoju kolarstwa górskiego na Śląsku organizował śląskie eliminacje  Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim.Był współorganizatorem Kryterium o Puchar Prezydenta Miasta, organizatorem Mistrzostw Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim oraz sylwestrowych zawodów w tej dyscyplinie.

Zawodnicy klubowi brali często udział w wielu zawodach na terenie Europy.Przez wiele lat Turystyczny Klub Kolarski ,,Tigris” swoją siedzibę miał   w nieistniejącym już  baraku tzw.,,budzie ” znajdującym się obok lodowiska na Burlochu

Pierwszym prezesem klubu był Marian Gruchel ,którego zastąpił w późniejszym czasie Zbigniew Domżalski.

 

żr.(1)

 

Tisar Play

 

– Firma mieszcząca się na terenie dawnej kopalni Karol.Projektant , producent i dostawca wewnętrznych sal zabaw , małpich gajów , parków trampolin, wyposażeń sali zabaw, dekoracji 3D i innych komponentów .

 

 

 

źr(2)

 

 

Tomanek

Piotr Tomanek (1888 -1968)

W latach 1927 -1939 Naczelnik Gminy Orzegów z prawem używania tytułu burmistrza. W okresie sprawowania swego urzędu uczestniczył w procesie wielu pozytywnych przeobrażeń Orzegowa, poprawiając warunki życia tutejszych mieszkańców, w wielu przypadkach troszcząc się też o los ludzi biedniejszych.

W tym czasie uporządkowana została tutejsza infrastruktura. zmodernizowano sieć wodociągową i  upowszechniono  elektryczne oświetlenie ulic. .Wymieniono bądź ułożono nową nawierzchnię wielu chodników i ulic .

W celu utrzymania zieleni na obszarze całej gminy, utworzono Zakład Zieleni ze szklarniami , w których hodowano wiele roślin ozdobnych .Dzięki temu udało się stworzyć m.in. ciągnące się wówczas  do obecnej ulicy Joanny – Planty Orzegowskie , pięknie zadbane z wieloma skwerami i klombami kwiatów , ławkami , z małym basenem dla dzieci i piaskownicą. Liczne skwery powstawały też w innych rejonach Orzegowa.

Pod koniec lat 20 –tych gmina buduje duży, nowoczesny dom mieszkalny dla urzędnikσw przy ulicy Bytomskiej oraz budynki dla ludzi w trudnej sytuacji ekonomicznej przy dawnej ulicy Mosznego.

Urząd Gminy przyczynia się również do rozwoju powstałego w tamtym czasie KS 27 Orzegów .Inicjuje też utworzenie kompleksu sportowo -rekreacyjnego Towarzystwa ,,Sokół” tzw.,,Sokolnię”

W latach światowego kryzysu gospodarczego, naczelnik inicjuje zaopatrzenie ludności przez gminę w opał i kartofle na zimę. Teren za boiskiem sportowym, zostaje przeznaczony na ogródki działkowe, w pierwszej kolejności dla bezrobotnych by uchronić ich przed  głodem.. W połowie lat 30 – tych doprowadza do powstania połączenia autobusowego Orzegowa z Katowicami (linia biegła z Rudy), przystanek śląskiego Towarzystwa Autobusowego ( w którego znalazł się Zarządzie) usytuowano obok cmentarza parafialnego.
W 1937 roku Związek Powstańców Śląskich, Koło w Orzegowie pod kierownictwem Tomanka funduje pomnik wszystkim poległym w powstaniach na skwerze obok Urzędu Gminy. Na jego odsłonięcie 2 maja 1937roku przyjeżdża wojewoda śląski dr M. Grażyński i biskup diecezji katowickiej S. Adamski.

1 września 1939 roku kieruje obroną Orzegowa przed ostrzeliwującymi go bojówkami niemieckimi od strony Bobrku i Szombierek. Organizuje nakaz ewakuacji ludności cywilnej do Dziećkowic,

Kiedy hitlerowcy zajmują Polskę osiada w Katowicach.

W czasie wojny pracuje w różnych zawodach, niejednokrotnie jest wzywany i przesłuchiwany przez gestapo. Szczęśliwie wraz z rodziną udaje mu się przeżyć wojnę. Od lutego 1945 roku podejmuję pracę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Samorządowym. Później pracuje jako radca prawny w urzędach miast Świętochłowice i Szopienice. Równocześnie pracuje w zespole adwokackim. Do końca życia jest czynnym członkiem Rady Adwokackiej w Katowicach.

W dowód pamięci i wdzięczności na wniosek Towarzystwa Miłośników Orzegowa w 2011 roku  imię Piotra Tomanka otrzymała jedna z orzegowskich ulic.

 

 

źr.(1)

 

Towarzystwo Miłośników Orzegowa

 

Towarzystwo Miłośników Orzegowa – Pozarządowa organizacja społeczna powstała  8 października 2007 roku .

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

-wspieranie społecznej aktywności mieszkańców Orzegowa w działaniach skierowanych na

popularyzację postaw prospołecznych obywateli,

-inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działań na rzecz Orzegowa,

-upowszechnianie wiedzy o Orzegowie,

– integrowanie członków Towarzystwa

 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez

– szerokie promowanie celów Towarzystwa wśród społeczności lokalnej

-wzmacnianie poszanowania dóbr dziedzictwa kulturowego oraz tradycji górnośląskich

-wspieranie wszelkich form działań na rzecz rewitalizacji Orzegowa,

-współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami, mediami, placówkami oświatowo –wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami

-współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania

-organizowanie spotkań, wykładów, wystaw, festynów, konkursów, zawodów, imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno –turystycznych, sportowych i innych przyczyniających się do budowy więzi społecznych,

-gromadzenie wszelkich pamiątek przeszłości związanych z historią miasta i regionu górnośląskiego

-wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgodnych z celami Towarzystwa

 

źródło: statut TMO

 

Towarzystwo Miłośników Orzegowa stanowi  kilkudziesięcioosobowa grupa  działająca na rzecz swojej małej ojczyzny tu na miejscu , a także współpracująca z nią  liczna grupa dawnych mieszkańców Orzegowa od lat mieszkających w Niemczech.

Założycielem Towarzystwa Miłośników Orzegowa  i jego pierwszym prezesem był Marek Kobierski. Obecnie funkcję prezesa TMO pełni Iwona Skrzypczyk -Sikora.

 

 

Trio Appassionata

 

Trio Appassiona, zespół kameralny, który swoją działalność rozpoczął w 2008 roku.Jego  rzadko spotykany skład instrumentalny pozwolił na stworzenie niepowtarzalnego brzmienia .Doskonale , perfekcyjne i rozbudowane autorskie aranżacje Klaudii Krause pozwalają przy pomocy trzech instrumentów uzyskać brzmienie orkiestrowe .
Repertuar zespołu jest niezwykle bogaty i zróżnicowany.Odnajdziemy w nim opracowania muzyki klasycznej , fragmenty oper , operetek , musicali , największe dzieła muzyki filmowej , standardy jazzowe , artystyczne opracowania utworów rozrywkowych .

Dodatkowo zespół współpracuje z wieloma znakomitymi artystami : wokalistami, instrumentalistami, i tancerzam.Interesujące i dowcipne prowadzenie koncertów jest dodatkiem do bardzo wysokiego poziomu wykonawczego.

Muzyka Trio Appassionata pozwala zadowolić najwybredniejszych słuchaczy podczas koncertów , wernisaży , spotkań firmowych i innych uroczystości .Zespół dysponuje wysokiej  klasy fortepianem elektronicznym oraz sprzętem nagłaśniającym.

 

Zespół tworzą :

Klaudia Krause – fortepian , aranżacja
Absolwentka Wydziału Kompozycji ,Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach .Autorka szeregu aranżacji na zespoły kameralne i orkiestrowe .
Pedagog Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej w zakresie przedmiotów teoretycznych oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im.Ludomira Różyckiego  w Bytomiu w charakterze akompaniatora.Twórca aranżacji wszystkich utworów wykonywanych przez zespół.

Łukasz Grabiński -skrzypce
absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach.Stypendysta Fundacji Gustawa Mahlera .Od 2003 roku muzyk Filharmonii Śląskiej i nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w w Rudzie Śląskiej od 2015 roku na stanowisku wicedyrektora.Współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi, m.in. z Śląską Orkiestrą Kameralną .i Rudzką Orkiestrą Kameralną.

Mirosław Krauze – akordeon
Absolwent Wyudziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach .Laureat konkursów akordeonowych.Animator kultury i prelegent .Autor i realizator szeregu muzycznych projektów.Od 1990 roku pedagog Zespołu szkół Muzycznych I iII stopnia w Rudzie Śląskiej -od września 2007 roku na stanowisku dyrektora.W 2012 roku za działalność kulturalną odznaczony tytułem ,,Kamrat Rudzki”

 

 

(źr.1)(5)

 

Turn und Sportverein

 

Turn und Sportverein założony w 1905 roku pierwszy na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej klub sportowy.Po 1922 roku były to dwa oddzielne kluby ,,Turnvereinung “ i Deutsche Jungendkraft. Były to prężnie i sprawnie działające organizacje sportowe. Patronował im ,,Volksbund”
Działały w nich sekcje gimnastyki , ciężkiej i lekkiej atletyki,piłki nożnej i palanta.Po 1930 roku kluby te były zmuszone zaprzestać działalności.

Turn und Sportverein odrodził się w 1939 roku .Była wtedy tylko jedna sekcja ;piłka nożna ,Jesienią 1944 klub przestał istnieć. W latach okupacji jako TuS (skrót pełnej nazwy  występował klasie śląskiej.

Ok .1941 sportowcy orzegowscy podczas okupacji, by kontynuować swe kariery musieli zmienić nie tylko  swe kluby ale również  emblematy na koszulkach

*źr.(1)

 

***

– oznaczenia pod hasłami podają ( * …cyfra w nawiasie) numer pod którym w zakładce głównej Leksykonu Orzegowskiego znajduje się lista z przypisanymi pod te numery  źródłami  informacji  wykorzystanymi całkowicie lub częściowo  do utworzenia hasła.