P

Panic

 

Ryszard Panic młody , uzdolniony uczeń Liceum Muzycznego w Katowicach  został pierwszym kierownikiem , a zarazem  dyrygentem i  aranżerem powstałego w 1947 roku zespołu akordeonistów , mających swą siedzibę w murach orzegowskiego Domu Kultury.
To właśnie on zapoczątkował całe pasmo sukcesów i dokonań tego zespołu. Uczestnicząc w najróżniejszych przeglądach , przesłuchaniach czy konkursach zespół orzegowskich akordeonistów był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

W 1948 roku między innymi zespół ten zdobył I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Orkiestr świetlicowych we Wrocławiu.Wraz z ciągłym doskonaleniem repertuaru zespół stał się coraz bardziej popularny i to nie tylko w kraju ale i za granicą . W 1951  zespół orzegowskich akordeonistów  został zaproszony na występy podczas III Światowego  Festiwalu Młodzieży i Studentów w Berlinie .  Dwukrotnie w latach w 1949 i 1952 występował w teatrze Wielkim w Warszawie .
Cenną pamiątką z występów podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (1955r) zostało zdjęcie zespołu w towarzystwie ówczesnego premiera Indii Jeverhalema Nehru z córką Indirą Ghandi.
Zespołem się zainteresowała ekipa tv Fox Novetion News (USA) , która w plenerach Orzegowa dokonała nagrania filmowego z udziałem naszych akordeonistów .Jednym z uczniów Ryszarda Panica był Edward Hulok , późniejszy kontynuator dokonań swego poprzednika.

 

źr.(1)

 

Parafia

Zanim powstał pierwszy kościół w Orzegowie , tutejsi mieszkańcy podlegali parafiom bytomskim.Już w 1366 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o przynależności Orzegowa do parafii Św.Małgorzaty, w której czytamy ,że w Orzegowie w tym czasie w czterech zagrodach mieszka 17 osób, które płacą tzw. świętopietrze, rodzaj podatku na rzecz papiestwa. Do tej parafii bytomskiej należeliśmy najdłużej. W późniejszym czasie Orzegów należał do Najświętszej Marii Panny, a od 1888 roku do parafii Trójcy Świętej.
W 1858 roku w Orzegowie powstała pierwsza szkoła, w której utworzono kapliczkę..
05.10.1859 w budynku tej szkoły odprawiona została pierwsza msza św. , którą odprawił ksiądz Józef Szafranek.
Wkrótce potem jak Orzegów przydzielono parafii Trójcy Świętej w Bytomiu jej proboszcz ks. Reinhold Schirmeisen został zobowiązany do budowy kościoła w Orzegowie.

Głównymi fundatorami orzegowskiego kościoła, jak też jego późniejszej rozbudowy, byli hrabiostwo Joanna i Hans Ulrich Schaffgotschowie.Pierwszym proboszczem naszej parafii został ks.Paweł Sigulla

Świątynia została zbudowana w 1895 roku, ale już po kilku latach, wobec stale zwiększającej się liczby wiernych, okazała się za ciasna. W latach 1911-1915 nastąpiła więc rekonstrukcja i rozbudowa kościoła według projektu budowniczego Maksymiliana Giemsy z Katowic. Dobudowano wtedy dwie okazałe wieże od strony wschodniej oraz prezbiterium z zakrystią od strony zachodniej, co w konsekwencji doprowadziło do istotnej zmiany usytuowania ołtarza głównego, który w pierwotnej świątyni, z roku 1895, był ustawiony w kierunku wschodnim.

Tak powiększony i rozbudowany kościół jest budowla neoromańską, murowaną z cegły, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego. Charakteryzuje się neoromańskimi portalami na fasadzie i w północnym ramieniu transeptu oraz bogatymi fryzami ozdobnymi ścian zewnętrznych. Jednonawowe wnętrze kościoła i transept są nakryte stropem belkowym, prezbiterium zaś – zamknięte ścianą prostą – sklepieniem beczkowym.

We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują: piękny szafiasty ołtarz główny z reliefowanymi scenami ewangelicznymi, płasko rzeźbione kapitele kolumn, organy z 1929 roku, jedne z większych na Górnym Śląsku, oraz witraże w ramionach transeptu, kaplicach bocznych, a zwłaszcza w prezbiterium, gdzie okno rozetowe jest wypełnione witrażem przedstawiającym w intensywnych barwach postać patrona świątyni.

W 1905 roku do parafii przybyły siostry Elżbietanki, które zamieszkały w klasztorze ufundowanym dla nich przez Spółkę Schaffgotschów. W 1915 roku założyły przedszkole, które prowadzą także dzisiaj. Na terenie parafii usytuowany jest również Dom Pomocy Społecznej „Senior” posiadający swoją kaplicę i kapelana.

Co roku w ostatnią niedzielę września przypada odpust – święto patrona parafii św.Michała Archanioła

 

 

Park Koksy

Wiosną 2021 roku teren pod dawnej koksowni zmienił się w piękny 5 hektarowy park z funkcjami :rekreacyjną ze strefą zabaw dla dzieci,infrastrukturą parkową: tarasem widokowym ,ławkami , leżakami ,koszami na śmieci,latarniami,  licznymi alejkami spacerowymi,parkingiem. Jednocześnie miejsce to stało się atrakcją turystyki industrialnej.Udało się odtworzyć ciąg komór pierwszej baterii  koksowniczej. Wyremontowano wieżę węglową i zbiornik smoły .Powstała ścieżka dydaktyczna, gdzie wyeksponowane są najważniejsze wątki historii koksowni, a także zaprezentowane są procesy technologiczne związane z produkcją koksu.

Najważniejsze dla całej inwestycji było zneutralizowanie zagrożeń związanych z zanieczyszczonym gruntem. To był podstawowy warunek , by powierzchnię po byłej koksowni zamienić w miejsce do wypoczynku.

Koksownia istniała w latach 1903-1976 .Ponad 40 lat skażony związkami chemicznymi , porośnięty dzikimi chaszczami  teren stał się niedostępnym dla nikogo nieużytkiem .Miejsce przeszło wyjątkową metamorfozę ,dzięki czemu Orzegów zyskał spory obszar zieleni  gdzie mieszkańcy  mogą spędzać swój wolny czas.

 

 

 

Park Młodzieży

 

Ponad 5 hektarowy obszar znajdujący się w rejonie  ulic Bytomskiej i Podlas , bezpośrednio graniczący z  obiektem Burloch Areny. W latach międzywojennych podobnie jak cały teren Burlocha  miejsce pozyskiwania piasku   do wypełniania poeksploatacyjnych  wyrobisk górniczych kop.Karol.
W latach 50.tych powstałe w wyniku eksploatacji piasku  sporych rozmiarów zagłębienie zostało stopniowo zasypywane kamieniem zwożonym w to miejsce z kopalni.
Z początkiem lat 60 w okresie wielkich przeobrażeń dzielnicy w wyniku powszechnych wtedy czynów społecznych z udziałem załóg kop.Karol i koksowni Orzegów , a także tutejszych  mieszkańców, powstało wiele obiektów rekreacyjno -sportowych .
W ten sposób w latach 1962 -1964   wspólnymi siłami zagospodarowano  teren nieużytków tworząc w tym miejscu  piękny park.

Patronem parku został Jan Krasicki,  – polski działacz młodzieżowego ruchu komunistycznego, członek Drugiej Grupy Inicjatywnej Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, organizator i przewodniczący Związku Walki Młodych, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej .

W centralnej części parku (obecne miejsce oczka wodnego i mostku) usadowiono pomnik patrona parku , który w założeniach miał mieć 11 merów wysokości , ostatecznie skończyło się na 5 metrach.

Żywot jego nie był zbyt długi .Po okresie transformacji gospodarczo ustrojowej  kraju ,w latach 90. został usunięty.Wkrótce potem  park otrzymal  nową nazwę- Parku Młodzieży.

 

 

Paszenda

 

Ks.Zdzisław Paszenda urodził się 24 maja 1934 roku w Niedobczycach .Ukończył studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego oraz w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie .
Święcenia otrzymał 23 czerwca 1957roku  w Katowicach.

Przez 4 lata był wikariuszem w Nowym Bytomiu .Kolejno po trzy lata posługiwał w Katowicach -Załężu i Kończycach .W grudniu 1970 roku przybył do Orzegowa. W dn.29 sierpnia został wikariuszem – ekonomem.
Na zebraniu dekanalnym został wybrany wicedziekanem. 11 października 1971 roku został mianowany proboszczem w Orzegowie .Z  tutejszej parafii odszedł 11 października 1978 roku.

 

źr.(1)

 

Piaseczna

Ulica

Długość: 305 m
Poprzednie nazwy :
Górna ,podczas okupacji Stollbergstrasse 

 

Rejon w którym znajduje się ulica  nazywany jest  Stollberg. Nazwa wywodzi się z szybu o nazwie  Stollberg (Sobiesław),który znajdował się w tym rejonie..
Obecna nazwa ulicy wiąże się z tym, iż przebiega ona w miejscu, z którego podobnie jak na pobliskim Burlochu czy ob. ul.Młodego Górnika znajdowały się spore zasoby piasku wykorzystywanego do wypełniania pustek poeksploatacyjnych po wyrobiskach na kopalni Karol.
Ulica wcześniej przebiegała  wzdłuż stawu ,,Zanda” (wyrobisku piasku) dziś miejsce gdzie znajduje się szkoła odst.nr 6 i łączyła się z ulicą Bytomską.

W latach 50 przy ul.Piasecznej powstały połączone ze sobą   istniejące do dziś : budynek przychodni zdrowia i żłobek.Wśród wielu budynków  znajdujących się przy tej ulicy  znajduje się wybudowany w  1956 roku ,,Dom Ratownika” ,budynek mieszkalny przeznaczony głównie dla rodzin ratowników górniczych.Dziś po gruntownym remoncie i przeróbkach zupełnie odbiegający formą i wyglądem od  pierwowzoru .

Pierwsze budynki na Stollbergu wybudowane zostały jeszcze pod koniec XIX wieku ,większość pozostałych w dwu pierwszych dekadach XX wieku.Budynki przeznaczone były głównie dla załogi kop.Karol i różniły się w wielu przypadkach standardami , a szczególnie powierzchnią użytkową.Budynek przeznaczony dla urzędników np. posiadał 4 mieszkania po ok.140 metrów kwadratowych i dwa na poddaszu po ok.60 m kw.

 

żr (1)

 

 

Piecha

 

Piecha Ludwik powstaniec, robotnik z Orzegowa. W 1919 r .zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Podczas I Powstania walczył w okolicy między Rybnikiem a Zebrzydowicami. Uczestnik II Powstania. W III – w szeregu pułku rybnickiego Janusza Wężyka. W okresie kampanii plebiscytowej należał do plutonu ochrony polskich zebrań i wieców. We wrześniu 1939 r. walczył w Ochotniczych Oddziałach Powstańczych pod dowództwem Nikodema Sobika w obronie Rybnika. Z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich uszedł w głąb Polski i osiadł w Stalowej Woli gdzie brał udział w ruchu konspiracyjnym. Aresztowany i rozstrzelany.

Ulica Ludwika Piechy znajduje się w północnej części osiedla Powstańców Śląskich, które w większości powstało w drugiej połowie lat 80-tych. Podobnie jak na całym osiedlu nazwa ulicy dotyczy pewnego odrębnego nieco rozproszonego skupiska bloków mieszkalnych.

 

 

Planty Orzegowskie

 

Pod koniec  XIX wieku, kiedy tworzył się dopiero ,,Nowy Orzegów”,miejsce gdzie dziś znajdują się  orzegowskie planty było sporych rozmiarów nieużytkiem.W połączeniu  z pobliskim rozkopanym Burlochem, gdzie w tym czasie pozyskiwano piasek do wypełnianaia pustek poeksploatacyjnych w kopalni Karol, a który wtedy obejmował wtedy również obszar obecnego Parku Młodzieży, tak rozległy teren niekorzystnie rzutował na wizerunek gwałtownie wtedy rozwijającego się Orzegowa.

Do końca lat 20.ubiegłego stulecia na wydzielonym  obszarze tego miejsca znajdowało się targowisko .Targi odbywały się tam w każdy czwartek.W późniejszym okresie targowisko przeniesiono na teren  placów szkolnego i straży pożarnej przy ob.ulicy Emilii Plater

 

Zanim z początkiem lat30. nastał światowy kryzys gospodarczy, który również nie ominął Polski .lata 20.były czasem sprzyjającej koniunktury gospodarzczej.To w tamtym okresie z myślą o zatrudnionych w kopalni  Karol powstało większość budynków.To wtedy liczba  tutejszych mieszkańców, która pod koniec XIX wieku wynosiła ok.3 tys. wzrosła do 10 tysięcy.Orzegów z gminy wiejskiej przekształcił się w gminę robotniczą.W 1906 roku posiadał już ,swoją siedzibę władzy gimny w nowo wybudowanym ratuszu.
Od 6 stycznia 1927 roku posadę naczelnika Gminy po swym poprzedniku Brunonie Flachu objął Piotr Tomanek. Od samego początku korzystając z tej dobrej koniunktury gospodarczej przystąpił do prowadzenia inwestycji w gminie znacznie poprawiając tutejszą infrastrukturę.Rozpoczął  od modernizacji wodociągów i oświetlenia ulic .Nowej nawierzchni doczekały się chodniki i ulice.

W tamtym  początkowym okresie urzędowania burmistrza Tomanka w różnych częściach Orzegowa powstawały  tereny zielone,a do ich utrzymania powołany do życia zostaje zakład zieleni , który dysponował wybudowaną w okolicy starego cmentarza szklarnią do hodowli kwiatów i ozdobnych roślin.
Z inicjatywy Piotra Tomanka pod koniec lat 20. powstał pomysł  utworzenia plant na bezużytecznym do tej pory obszarze przebiegającym wzdłuż obecnej ul.Hlonda.

Do miejsca tego przylgnęła nazwa ,,Planty Orzegowskie ” i nazwa ta funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Park mógł imponować ,nie tylko terenami zielonymi ale licznymi przyozdobionymi kwiatami klombami ,  dekoracyjnymi krzewami  i bogatymi nasadzeniami różnych odmian roślin ozdobnych.Nie brakowało ławek,miejsc zabaw dla dzieci .Atrakcją plant był basen z fontanną .

Teren plant był początkowo znacznie obszerniejszy.

Równolegle do ulicy Kościelnej (ob.K.A.Hlonda) przebiegała aleja spacerowa .Deptak ciągnął się już od ob.ul.Joanny ,aż do obecnych przeciwległych granic plant.

 

Obecnie (2022 rok)  w ramach  projektu miejskiego ,,Trakt Rudzki” trwa gruntowna rewitalizacja Plant.

 

 

źr(1)

Pływanie 

 

Sekcja pływacka została utworzona w klubie KS 27 Orzegów wraz z powstaniem w tej dzielnicy basenu kąpielowego w 1962 roku.W 1965 roku sekcja ta liczyła kilkudziesięciu członków . Instruktorem młodych pływaków  był Jan Kosiński.
Na basenie oprócz zawodów i treningów organizowano  kursy nauki pływania i kursy szkolenia ratowników wodnych .Obok na przyległym do basenu stawie była możliwość pływania kajakiem
Kierownikiem ośrodka i opiekunem odpowiedzialnym za organizację sportów wodnych był pełniący przez wiele lat funkcję ratownika na tym obiekcie Jerzy Wojtala.
W okresie jesienno – zimowym członkowie sekcji pływackiej korzystali z basenów krytych Chorzowa i Bytomia.

 

 

 

Podgórski

Adam Podgórski ur. w 1951 roku w Łowiczu od 1976 mieszkaniec Rudy Śląskiej dziennikarz , animator kultury, działacz obywatelski, poeta autor 55 książek wielu publikacji prasowych. W swoich publikacjach wiele miejsca poświęcił Rudzie Śląskiej,również dzielnicy Orzegów.

Ważnym aspektem aktywności Adama Podgórskiego była działalność w stowarzyszeniach pozarządowych. Był założycielem i prezesem Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, a także członkiem wielu innych. Należał m.in. do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Zainicjował też wiele akcji edukacyjno-ekologicznych, np. „Zielona Ruda Śląska”.

Od samego początku był związany z Towarzystwem Miłośników Orzegowa, z którym ściśle współpracował . Naszej dzielnicy poświęcił miejsce w wielu swoich publikacjach

Zmarł 18 sierpnia 2021 roku

 

 

 

Podnoszenie ciężarów

 

Podnoszenie ciężarów w Orzegowie  zaczęto uprawiać w latach 20.ubiegłego wieku  w klubach ,,Wolność ” i ,,Siła” gdzie konkurencja  ta wraz z zapasami wchodziła w skład    ciężkiej atletyki.
Dyscyplina ta mocno rozwinęła się w utworzonym w 1927 roku klubie KS 27 Orzegów. Wtedy też zarówno zapaśnicy jak i sztangiści mogli wykazać się  dużymi sukcesami. W podnoszeniu ciężarów prym wiedli zwłaszcza Karol Sławik,Karol Gołąbek ,Wilhelm Chwieja oraz Jerzy Witek .
Karol Sławik zdobył w 1931 roku tytuł mistrza Śląska , był też jednym z faworytów do zdobycia medalu na mistrzostwach Polski  ale nie otrzymał zwolnienia z pracy na  te zawody.

Dobre czasy dla sekcji ciężkiej atletyki w orzegowskim klubie skończyły się w momencie gdy za miedzą prężnie zaczął się rozwijać KS Slavia Ruda.Warunki jakie ten klub oferował dla swych zawodników  okazały się  na tyle atrakcyjne ,że większość czołowych ciężarowców z Orzegowa przeniosło się do tego klubu osiągając później w nim wiele  sukcesów zdobywając medale podczas mistrzostw kraju.

 

 

 

źr.(1) (7)

 

Poważa

Poważa Bogusław -ur. 3 czerwca 1964r. Artysta plastyk ,grafik komputerowy ,działacz społeczny .
Malarstwo i sztuka pasjonowały go od dzieciństwa, lecz dopiero po dłuższym czasie od  zakończenia edukacji w szkole średniej  zdecydował się na studia.
W czerwcu 2011 roku ukończył je  z wyróżnieniem w  Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
.

Wcześniej  zrealizował kilka  zamówień na obrazy olejne, głównie do kościołów. Obrazy te można spotkać w kilku kościołach na terenie naszego miasta .
Pierwsze  jego wystawy  były  związane z obrazami wykonanymi jako praca dyplomowa na studiach. Prace te prezentowane były m.in. W Jastrzębiu Zdroju ,Żorach a także podczas otwarcia orzegowskiej Galerii Czapla w 2014 roku oraz  w Muzeum Miejskim.

Współzałożyciel Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury , z którą wielokrotnie prezentował swe prace na wielu wystawach zarówno w galerii Czapla jak i wielu innych miejscach w mieście i poza nim.
W 2016 roku swe prace przedstawił  w Muzeum Miejskim  im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Sama wystawa jak i poprzedzający ją wernisaż cieszyły się dużym powodzeniem. Obrazy ,,Bezcenny dar” i ,,Skarb Goduli” są obecnie eksponatami tego muzeum. Tematyka związana z Karolem Godulą i jego spadkobierczynią Joanną Schaffgotsch przewija się  często w  jego twórczości, a obrazy związane z tą tematyką , prezentowane są  na wielu wystawach .

Swoją wystawę autorską w 2016 roku zaprezentował również w orzegowskiej galerii.

Twórczość Bogusława Poważy nie kończy się wyłącznie na dokonaniach artystycznych. Jako aktywny członek Towarzystwa Miłośników Orzegowa i wieloletni członek zarządu tej organizacji poprzez  swój   ogromny wkład w jej działalność,  mocno  wpłynął  na jej dorobek , jednocześnie wnosząc w te działania znak najwyższej jakości.

Od wielu lat jest jednym z pomysłodawców i organizatorów  niemal wszystkich większych przedsięwzięć Towarzystwa Miłosników Orzegowa.

W 2011 roku -był  jednym z głównych organizatorów ,,Orzegowskiego Pleneru Fotograficznego”
W 2012r. – tym razem inicjuje  i przeprowadza  ,,Orzegowski Plener Malarski” , co jak się okazuje stało się zalążkiem powstałej w 2014 r. Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.
W 2013 roku wraz z grupką innych członków TMO organizuje trzydniowe wydarzenie pod nazwą ,,Ratusz Orzegowski w czasach dawnej świetności”
w kolejnych latach  2014-2015 współtwórca Galerii Czapla i grupy OGTK oraz członek Komitetu obchodów 710 lecia Orzegowa.

W okresie lat 2016-2019 w znaczący sposób zaangażował  się w projekty TMO ,takie jak m.in. ,,Rok Sportu Orzegowskiego” ,,Rok Muzyki Orzegowskiej” ,,Rok Karola Goduli i Joanny Schaffgotsch” ,,Rok Rzemiosła Orzegowskiego”  W tym czasie stworzył bogatą oprawę graficzną wszystkich wydarzeń związanych z tymi przedsięwzięciami.
Z jego udziałem powstało wiele  tematycznych wystaw.Oprócz wątków powiązanych z wymienionymi   wydarzeniami  tworzył lub współtworzył takie wystawy jak ;,,90 lecie KS27 Orzegów” ,,100 lecie konsekracji kościoła” ,,Orzegów -dwa w jednym” ,,Odlotowy Orzegów  ‘ ,,Zielony Orzegów” czy cieszące się dużym powodzemiem ,,Rody Orzegowskie”

Autor wszystkich materiałów promocyjnych i propagujących działalność TMO:  banerów , plakatów , ulotek ,zaproszeń , dyplomów jak również gadżetów m.in kubków tematycznych , widokówek .
Jedna z wiodących postaci tej organizacji , za swą działalność doceniony m.in  tytułem i statuetką ,,Ambasadora”Orzegowa”

 

źr 1

Powiat

Gmina wiejska Orzegów jako samodzielna jednostka administracyjna funkcjonowała od 1875 roku .Od tego czasu Orzegów należał do powiatu bytomskiego .

Z chwilą przyłączenia Górnego Śląska do Polski nastąpił nowy podział administracyjny.Od 17 czerwca 1922 roku funkcjonuje województwo śląskie.
Bytom został po stronie niemieckiej  ,stąd Orzegów został przydzielony do powiatu świętochłowickiego 

Od 1939 Orzegów należał do powiatu katowickiego 

W 1951 z miejscowości  Orzegów ,Godula i Ruda powstało miasto Ruda , które łącząc się w 1959 roku z miastem Nowy Bytom utworzyły miasto Ruda śląska

 

*-od 1875 roku Orzegσw należał do powiatu bytomskiego ,od1922 r.do powiatuświκtochłowickiego a od 1939 -katowickiego

 

źr.(1)(2)

 

 

Proboszczowie

 

Proboszczowie parafii Św.Michała Archanioła w Orzegowie:

*Paweł Sigulla (1868-1941) Jako proboszcz w Orzegowie od 1896 do 1933r.

*Karol Borinski ( 1879 -1959)
Funkcję proboszcza w Orzegowie zaczął sprawować od 1933 roku.W latach 1945-1954 przebywał poza parafią chociaż zachował stanowisko proboszcza. W 1954 roku przeszedł na emeryturę.

 

*Wilhelm Salbert ( 1905 -1981) 24 lipca 1945 mianowany został substytutem w Orzegowie. W parafii tej, później już jako proboszcz, pozostał aż do przejścia w 1971 roku na emeryturę.

*Zdzisław Paszenda ur.1934.Proboszczem w Orzegowie został w 1971.Funkcję tę pełnił do 1978 roku.

 

*Andrzej Matura (1932 – 1984 )Proboszcz parafii św.Michała Archanioła w Orzegowie od roku 1978 do 1983 r

 

*Józef Grela ur.1945 zm. 2017 Proboszczem w Orzegowie został w 1984.Wcześniej przez rok był tu wikariuszem .W 2010 roku przeszedł na emeryturę .

 

* Ryszard Nowak ur.1963 rok w Orzegowie jako proboszcz od 2010 roku.

 

 

 

 

Przelotowa

 

ulica

Ulica o długości 140 metrów  usytuowana  pomiędzy  ul.Huloka i ul.Orzegowską


Poprzednia nazwa ulicy  : Poprzeczna

Budynki przy ul.Przelotowej 1-3 powstały w latach 50-tych.Wcześniej  w tej okolicy znajdowały się ogródki działkowe

 

 

 

 

Przybylski

Alojzy Przybylski

Ur.15 czerwca 1929. Zm.28.12 2005r.Trener siatkówki i koszykówki, działacz sportowy  KS27 Orzegów

Jako zawodnik był m.in koszykarzem Górnika Zabrze, z którym w sezonie 1951/52 zdobył tytuł mistrza Śląska.Od momentu zatrudnienia w kopalni Karol jako zawodnik i instruktor siatkówki  aktywnie działający na rzecz  rozwoju kultury fizycznej przy zawiązanym przy kopalni Zrzeszeniu Sportowym ,,Górnik”. Na początku lat 60-koszykarz Pogoni Nowy Bytom .

W latach 1966-69 trener sekcji siatkarzy ,,KS 27 Orzegów”.Długoletni sędzia koszykówki i siatkówki, gdzie po uzyskaniu I klasy sędziowskiej w 1974 roku, sędziował mecze również na poziomie najwyższych klas rozgrywkowych

Wyróżniony przez  Śląski Związek Piłki Siatkowej za zasługi położone w dziedzinie rozwoju i rozpowszechniania piłki siatkowej na terenie województwa katowickiego.

 

Puszkina

Ulica Puszkina ma dł.220 metrów, rozciąga się pomiędzy ul.Orzegowską i ul.Janty.Poprzedni patroni  :Wojciech Korfanty ,Horst Wessel, Kerssenbrock.

 

Przy ul.Puszkina od 23 września 1986 roku funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej ,,Senior”

Patron ulicy Aleksander Puszkin (1799-1837)poeta rosyjski , twórca literatury rosyjskiej , najwybitniejszy  obok Michaiła Lermontowa  przedstawiciel romantyzmu w Rosji.

 

***

– oznaczenia pod hasłami podają ( * …cyfra w nawiasie) numer pod którym w zakładce głównej Leksykonu Orzegowskiego znajduje się lista z przypisanymi pod te numery  źródłami  informacji  wykorzystanymi całkowicie lub częściowo  do utworzenia hasła.