A

Admar

 

 

Firma Admar istnieje od 1993 roku.Zakład mieszczący się przy ulicy Hlonda na terenie dawnej ,,Sokolni” zajmuje się produkcją waty cukrowej w kubku.Ten  niedrogi smaczny smakołyk jest z powodzeniem rozprowadzany nie tylko po całym kraju, ale też trafia do sklepów m.in. w Estonii , Łotwie ,Czechach ,Słowacji ,Niemczech, Holandii, oraz Wielkiej Brytanii. Wata cukrowa o różnych kolorach produkowana jest  w smakach :truskawkowym , waniliowym, bananowym, kokosowym , jabłkowym , pomarańczowym  i o smaku gumy balonowej.

W zakładzie produkowanych jest ok.1 miliona opakowań miesięcznie

Jedno z zabudowań zakładu to pozostałość po wybudowanej  w tym miejscu krótko przed wojną hali sportowej  towarzystwa gimnastycznego ,,Sokół”

źr.(2)

Akordeoniści

Zespół Akordeonistów  obecnie działający przy DK w Rudzie Śląskiej to wyjątkowy zespół amatorski z bogatym dorobkiem artystycznym, podtrzymujący tradycje Górnego Śląska, rozpoznawany już od wielu lat na muzycznej arenie krajowej i międzynarodowej

 

Wszystko zaczęło się w Orzegowie w lutym 1947 roku ,   kiedy ówczesny kierownik świetlicy  KWK ,,Karol” Emil Hulok przygarnął grupę akordeonistów ,stwarzając im odpowiednie warunki do przeprowadzania prób. Pierwszym kierownikiem , a jednocześnie kompozytorem , dyrygentem i aranżerem tego zespołu był młody uzdolniony uczeń Katowickiego Liceum Muzycznego Ryszard Panic

Ryszard Panic jak się wkrótce okazało zapoczątkował całe pasmo sukcesów i dokonań tego zespołu. Uczestnicząc w najróżniejszych przeglądach ,przesłuchaniach ,czy konkursach zespół orzegowskich akordeonistów raz po raz zostawał nagradzany i wyróżniany. W 1948 roku między innymi zespół ten zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie Orkiestr Świetlicowych we Wrocławiu. Wraz z ciągłym doskonaleniem repertuaru zespół stawał się coraz bardziej popularny i to nie tylko w kraju ale i za granicą .M.in. dwukrotnie w latach 1949 1 1952 występował w Teatrze Wielkim w Warszawie . Cenną pamiątką z występów podczas V Światowego Festiwalu Mlodzieży i Studentów w Warszawie zostało zdjęcie zespołu w towarzystwie ówczesnego premiera Indii Jeverhalema Nehru z córką Indirą Ghandi. Zespołem zainteresowała się ekipa Fox Novetion News(USA) która w plenerach Orzegowa dokonała nagrania z udziałem naszych akordeonistów. Jednym z wielu uczniów Ryszarda Panica był nie kto inny jak Edward Hulok , jak się później okazało wielki kontynuator dokonań swego poprzednika. To wlaśnie On obejmując W 1967 roku zespół tchnął w niego nowego ducha i dzięki swojemu temperamentowi niezwykłej pracowitości podnosząc ciągle poziom artystyczny swoich podopiecznych spowodował ,że Akordeoniści z Orzegowa coraz bardziej entuzjastycznie byli przyjmowani na koncertach i to nie tylko w naszym regionie ale również poza nim .

W latach 70. i 80. zespół zmienił nazwę na Zespół Akordeonistów przy KWK Szombierki, a następnie Centrum-Szombierki. Zdobył m.in. I miejsce w eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii „S” w latach 1988-1990, Puchar Ministra Górnictwa podczas Przeglądu Górniczych Zespołów Dziecięcych w Katowicach i najwyższą lokatę w kategorii zespołów instrumentalnych w przeglądzie Bytomska Jesień.

Zespół wielokrotnie gościł za granicą: w Niemczech z okazji jubileuszu firmy Leiber (2003), na 3. Festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Berlinie (1951), na imprezach w ramach święta miasta Mittenwalde (1996), dwukrotnie w Czechach, gdzie dał wspólny koncert z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca Rudzianie (1994), dwukrotnie w Danii koncertując m.in. ze Stowarzyszeniem Chóru Mieszanego Słowiczek z Rudy Śląskiej-Wirek (1995), dwukrotnie w Austrii – w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu (2001), na Ukrainie (1989), Litwie (2001), w Słowacji, Szwecji (1997) oraz we Włoszech (2005).

Z towarzyszeniem grupy występowali różni artyści: kabaret Rak, Tomasz Grzyb (akordeon), Robert i Tomasz Kier (akordeon), Arkadiusz Kuś (ksylofon), Agnieszka Makowska (ksylofon), Jarosław Majda (gitara, trąbka), Daniel Mientus (ksylofon), Eugeniusz Wit (trąbka, akordeon).

W latach 80. podporą dyrygenta był Eugeniusz Wit. Następnie jego funkcję obejmowały Joanna Krawiec, Ewa Bożek i Ewa Zawada. W ostatnich latach oficjalnymi instruktorami zostali Mirosław Krause i Tomasz Grzyb.Dyrygentem Zespołu od 2007 roku jest Robert Kier,
Grupa  przyęła  nazwę zespół Akordeonistów im.Edwarda Huloka

 

 

źr.(4)

 

Akrobatyka

Początki akrobatyki w Orzegowie wiążą się  z rokiem 2004 , kiedy to w orzegowskiej hali powstał klub akrobatyczny MAKS. Założycielami  sekcji , a jednocześnie szkoleniowcami zostali Jolanta i Paweł (prezes klubu) Kamińscy.To właśnie pod okiem rodziców pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiał Jakub Kamiński , obecnie jeden z najlepszych polskich piłkarzy młodej generacji. Nabyta w sekcji akrobatyki sprawność fizyczna  , gibkość i siła z pewnością stały się czynnikiem który wpłynął na jego  sportowy rozwój.

Nieco wcześniej   w Halembie utworzono Katolicki Parafialny Klub Sportowy m.in. z sekcją gimnastyki , którą po kilku latach przekształcono  w akrobatykę ze skokami na ścieżce i  na trampolinie, a także ćwiczeniami w parach i ćwiczeniami grupowymi..
Orzegowski klub MAKS ostatecznie połączono z akrobatami z KPKS. Treningi do dziś w różnych grupach odbywają się zarówno w Halembie jak i w Orzegowie , gdzie trenerem jest były utytułowany gimnastyk , podopieczny Jerzego Jokiela, Henryk Świerc.
Jedną z najjaśniejszych gwiazd sekcji akrobatycznej KPKS była orzegowianka Oliwia Hałupka .

 

*źr (1)

 

Ambasador 

Ambasador Orzegowa to ustanowiona w 2017 roku przez Towarzystwo Miłośników Orzegowa szczególna forma uhonorowania i docenienia osób , które zasłużyły sobie na zaszczytny tytuł ,,Ambasadora Orzegowa “poprzez wachlarz różnego rodzaju postaw i działań na rzecz swojej małej ojczyzny.

Do tej pory  specjalnie w tym celu powołana kapituła TMO czterokrotnie przyznawała tytuł ,,Ambasadora Roku”

2017– Grażyna Dziedzic,Małgorzata Kuś , Józef Szopa.
2018-Urszula Koszutska,Bronisław Barchański ,Paweł Kroliczek
2019-ks.prob.Ryszard Nowak, Maciej Mischok , Ernest Talaga ,Jerzy Porada,
2021-Alojzy Szopa,Jerzy Kasperek ,Georg Osdarty

2022- W związku z pandemią covidu jaka miała miejsce w roku 2020 , w 2022 roku przyznano również tytuły ,,Ambasadora Orzegowa “za rok 2020

-Janusz Nowara, Bogusław Poważa, Stanisław Szopa, Z.P.M.Kuś, Iwona Skrzypczyk Sikora ,Marek Kobierski, Czesław Lorc

2023 – Michał Pierończyk,Jan Bochon, Agnieszka Płaszczyk ,Ludmiła Domżalska.

źr.(1)

 

 

 

 

Ambona

Ambona – kazalnica, w budownictwie sakralnym miejsce służące duchownym do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Obecna w naszym kościele kilkadziesiąt lat .Z czasem gdy we  wnętrzach  kościoła instalowano coraz bardziej profesjonalne nagłośnienie ambony przestały spełniać swoją rolę, a ich funkcję sprawować  zaczęły mównice w prezbiterium w pobliżu ołtarza.
W wielu kościołach mimo to tradycyjne ambony przetrwały ,często dzięki  prezentowanym przez nie formom  architektonicznym , co korzystnie wpływało na wystrój świątyni .
Być może i ambona w kościele św.Michała Archanioła przetrwała by również , jednak w tym przypadku powodem jej likwidacji był jej kiepski stan techniczny spowodowany nadmiernym zasiedleniem się w jej drewnianej konstrukcji kornika.
Ambona w orzegowskim kościele wpisywała się  w tradycyjny kształt i formę większości tego rodzaju kazalnic. Wsparta na kolumnie z wejściem po schodkach.Miejsce z którego wygłaszane były kazania to korpus mównicy z  pulpitem ,zapleckiem  i baldachimem  zdobionym na podniebieniu przez gołębicę ,góra   zwieńczona była krzyżem.
Charakterystycznym zdobieniem naszej ambony były wyeksponowane na  jej ściankach od zewnątrz płaskorzeźby czterech ewangelistów.

Płaskorzeźby te zostały odzyskane , odrestaurowano je  i obecnie zdobią ścianę pod  chórem

 

 

Amfiteatr

 

Obiekt widowiskowy powstały w 1965 roku na terenie Burlocha w ramach czynów społecznych zainicjowanych przez dyr.kop.Karol Maksymiliana Chroboka.Amfiteatr stanowiła muszla koncertowa i półkolista widownia na.ok.1000 miejsc.
Miejsce wielu muzycznych wydarzeń w okresie drugiej połowy lat 60-tych i dekady lat 70-tych najczęściej  z udziałem sekcji i zespołów muzycznych działających przy Zakładowym Domu Kultury kop.Karol.

 

źr.(1)

 

 

 

Atut

 

Biuro Podróży ..Atut”  z siedzibą przy ul.Podlas  to istniejąca od 1994 roku firma rodzinna zajmująca się organizacją grupowych wycieczek  jedno lub kilkudniowych,  jak również  turnusów wczasowych w niemal każdy zakątek kraju. Całoroczny program imprez turystycznych  ,  oferuje również  atrakcyjne wyjazdy zagraniczne .Biuro Podroży ,,Atut” założyli Alicja i Henryk Pająkowie .Obecnie prowadzą je ich  syn Jan  i córka  Hanna.
Rodzinny interes  nie jest  wyłącznym powodem dla którego do ,,Atutu” przylgnęło na dobre określenie ,,Atutowa Rodzina” Tę rodzinę stanowi liczne grono stałych klientów biura ,w przeważającej części mieszkańców Rudy Śląskiej,spośród których większość  systematycznie od lat korzysta z ofert podróży.
W ten sposób nawiązywana jest znajomość  , tworzą  się swojskie i przyjacielskie relacje. Dodatkową integracją grupy są organizowane przez właścicieli Biura cykliczne spotkania pod nazwą ,,Cztery Pory Roku” podczas których m.in. dla najbardziej aktywnych uczestników wyjazdów turystycznych rozlosowane są atrakcyjne wycieczki.
Atut od samego początku mocno identyfikuje się z wartościami religijnymi ,każdy wyjazd poprzedza modlitwa , w ofercie programowej  nie brakuje pielgrzymek w miejsca kultu religijnego. .Nieodłączną praktyką działalności Biura są msze św. w kościele św.Michała Archanioła w Orzegowie w intencji  ,,Atutowej Rodziny” zazwyczaj inaugurujące i  kończące sezon turystyczno-pielgrzymkowy.

 

 

 

 

Augustyniak

Igor Augustyniak ur.2001-09-03 hokeista , wychowanek RTH Zryw Ruda Śląska. Absolwent orzegowskich szkół ,szk.podst nr 6 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego .   Obecnie napastnik klubu z ekstraklasy Comarch Cracovia ,z którym w 2021 roku zdobył Puchar Polski.
Kilkukrotny reprezentant Polski U-20.

 

źr.(2)

***

– oznaczenia pod hasłami podają ( * …cyfra w nawiasie) numer pod którym w zakładce głównej Leksykonu Orzegowskiego znajduje się lista z przypisanymi pod te numery  źródłami  informacji  wykorzystanymi całkowicie lub częściowo  do utworzenia hasła.