Planty Orzegowskie

 

Orzegów funkcjonował jako samodzielna jednostka administracyjna najpierw jako gmina wiejska – od 1875 roku. W 1895 roku był już gminą robotniczą. W 1906 roku wybudowany został ratusz -siedziba władz Gminy.

 

Od 6 stycznia 1927 roku posadę naczelnika Gminy po swym poprzedniku  Brunonie Flachu objął Piotr Tomanek. Od samego początku, korzystając  dobrej koniunktury gospodarczej przystępuje do prowadzenia inwestycji w gminie znacznie poprawiając tutejszą infrastrukturę .Rozpoczyna od modernizacji wodociągów i oświetlenia ulic. Nowej nawierzchni doczekały się chodniki i ulice  .Lista dokonań Piotra Tomanka jest znacznie dłuższa ale na ten temat przyjdzie jednak  jeszcze pora napisać przy innej okazji  .Tu należałoby się skupić  na okolicznościach zagospodarowania terenu gdzie obecnie znajdują się orzegowskie planty.

 


W tamtym  początkowym okresie urzędowania burmistrza Tomanka w różnych częściach Orzegowa powstawały  tereny zielone,a do ich utrzymania powołany do życia zostaje Zakład Zieleni , który dysponował wybudowaną w okolicy starego cmentarza szklarnią do hodowli kwiatów i ozdobnych roślin.
Z inicjatywy Piotra Tomanka pod koniec lat 20. powstał pomysł  utworzenia plant na bezużytecznym do tej pory obszarze przebiegającym wzdłuż obecnej ul.Hlonda.

 

Równolegle do ulicy Kościelnej (ob.Hlonda ) przebiegała aleja spacerowa .Deptak ten ciągnął się  co widać na zdjęciu już od ob. ulicy Joanny , co też świadczy o tym ,że  powstałe planty na początku zajmowały o wiele większy teren niż obecnie. Z lewej strony widoczne ogrodzenie stadionu KS 27 Orzegów .Tak przy okazji, to kolejny przykład dla tych którzy dziś nie mogą się połapać w tym  co należy do Orzegowa , a co do Goduli .

 Od krzyża  wzdłuż ob.ulicy Joanny ,aż po zielone baraki(powstałe mniej więcej w tym samym czasie, dzisiejsza ul.Podlas)   znajdowały się ogródki .Zarówno te ogródki jaki i osiedle baraków czyli teren pomiędzy ob.ulHlonda ,a ob.Czereśniową to był  ( właściwie to jest )Orzegów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 \

 

 

Zdjęcia z przełomu lat 20/30

Lata 60-te

lata 70.