1790 – Johann Wolfgang Von Goethe zwiedza kopalnię Król Dawid w Orzegowie

 

Informacja o tym, że  Johann Wolfgang von Goethe odwiedził orzegowską kopalnię, pojawia się niejednokrotnie w  materiałach  dotyczących historii Orzegowa.


Na ogół,  gdy treść takiej informacji nie jest rozszerzona,   może wzbudzać   lekkie zdziwienie. Co sprowadziło  niemieckiego  poetę,  jednego  z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturga, prozaika, prekursora romantyzmu do Orzegowa?

 

Wspominając   o tym fakcie  szczególnie właśnie w taki  krótki i zwięzły sposób  wydawać by się mogło, że   przysporzyć  on musiał wtedy   dużego splendoru takiemu miejscu jak   niewiele wtedy znacząca wioska którą   był u końca XVIII wieku Orzegów.

Mimo, że taki  zapisek  w kalendarium historycznym Orzegowa  całkiem  przyjemnie  wybrzmiewa, to jednak należałoby zachować do tego wydarzenia należny mu  dystans.
Warto  pamiętać , że w tamtym czasie Orzegów liczył   nie wiele więcej jak dwustu mieszkańców, kopalnia którą odwiedził poeta zaś  położona była  z dala od   nielicznych też wtedy jeszcze zabudowań Orzegowa i znajdowała się  na obecnych terenach Goduli .

 

Wizyta Goethego w Orzegowie nie miała najmniejszego związku z jego twórczością,  po drugie to oczywiście nie Orzegów był głównym docelowym miejscem jego 8 dniowej wizyty w tych stronach.
Po trzecie dzieląc się swoimi wrażeniami z podróży niestety w wielu przypadkach bardzo nieprzychylnie  wyraził się o miejscach które odwiedził, niekiedy posługując się wręcz obraźliwymi opiniami o nich.

W 1775 roku Karol-August wtedy już jako władca księstwa Saksoni -Weimaru znając wcześniej Wolfganga Goethego, upatrując w nim przydatnego doradcę w rządzeniu księstwem powierzył mu zarządzanie sektorami administracji państwowej. Goethe kierował komisją do spraw wojny, zajmował się sprawami finansowymi, nadzorował budowy dróg, okresowo zajmował się też zagadnieniami kulturalnymi .
Można powiedzieć, że pełnił rolę premiera rządu .

I to w tej roli wtedy w 1790 roku towarzysząc księciu Karolowi Augustowi, Johann Wolfgang Von Goethe odbył ośmiodniową podróż do Tarnowskich Gór ,Krakowa ,Wieliczki ,Częstochowy , następnie do Wrocławia. Po drodze więc, mógł zahaczyć o Orzegów.
Była to podróż służbowa. Goethe udał się tu  nie jako poeta, lecz jako kurator kopalń i hut w Illmenau i odpowiedzialny za finanse w rządzie weimarskim. Recepty na ich uzdrowienie szukał w kopalniach i hutach zarządzanych przez hrabiego von Redena, które wówczas uchodziły za najnowocześniejsze w Europie, sam zaś Reden był bezsprzecznie najwybitniejszym znawcą górnictwa i hutnictwa w owych czasach.

 

W Tarnowskich Górach Goethe interesował się pierwszą na kontynencie, sprowadzoną z Anglii i uruchomioną dwa lata wcześniej, maszyną parową służącą do odwadniania wyrobisk górniczych w kopalni srebra i ołowiu Fryderyk (niem. Friedrichsgrube), a to ze względu na problemy z odwodnieniem nadzorowanej przez niego kopalni srebra w Ilmenau.

 

W księdze pamiątkowej tejże kopalni umieścił  wpis, zaczynający się od słów Z dala od ludzi wykształconych, na krańcu Rzeszy,  wpis który do chwili obecnej wzbudza kontrowersje. W swoich zapiskach nie krył swego niezadowolenia z pobytu we Wrocławiu pisząc ,że jest brudny ,hałaśliwy i śmierdzący. W notatkach tych  też  jego ogólne wrażenie z tej podróży było niekorzystne.

Po wizycie w Krakowie zaś , co do miejscowej ludności Goethe proponował wprowadzenie języka niemieckiego w Polsce … celem podniesienia kultury klas niższych …

Co go sprowadziło do kopalni  Król Dawid? Raczej nie poszukiwał tu jakichś  rewolucyjnych rozwiązań  technicznych, które  mogły by być w czymś przydatne. Tu należy wyjaśnić, że wymieniana jako pierwsza u nas, ale również i jedna z pierwszych na Śląsku  kopalnia Król Dawid w niczym nie powinna się kojarzyć z kopalniami jakie powstały później.

Wydobycie węgla w  odkrywkowej kopalni Król Dawid  w 1813 roku wynosiło 1,8 tys.ton. Dla porównania na kop.Karol w 1938 roku wydobyto 806 226 ton .

Na początku w kopalni Dawid  pracowało dwóch fachowych górników sprowadzonych z Saksonii , którzy do pomocy mieli paru chłopów.

 

Konkretnego celu wizyty w tej  akurat kopalni  chyba nie poznamy, dlatego  najlepiej poprzestać na  zapisie mówiącym o tym,  że
Orzegów odwiedził  wybitny niemiecki poeta ,  jeden  z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, prekursor romantyzmu, myśliciel ,uczony ,znawca wielu dziedzin oraz sztuki.

To jednak  było wydarzenie, któremu w niczym nie należy umniejszać i   nie wypadałoby go  pominąć.

 

 

Opracowanie
Jerzy Porada