Czyn społeczny 

 

Czyn społeczny – w okresie PRL nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu.
Czyny społeczne najczęściej były organizowane przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. W czynie społecznym były wykonywane prace, przez niektórych uważane za zbyteczne, które miały jedynie przekazywać ducha wspólnego dzieła dla kraju.

Masowe czyny społeczne w Orzegowie, miały miejsce głównie w dekadzie lat 60 i wbrew temu co mówi wyżej przytoczona definicja wikipedii  na pewno nie były pracami zbytecznymi. To w tym czasie Orzegów zmienił diametralnie swe oblicze. Ogromne obszary  nieużytków, hałd i dawnych wyrobisk piasku zamieniono na tereny o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym. Całkowicie  swój wygląd zmieniły wtedy też otoczenia budynków, które rękoma mieszkańców przeobrażono w  parki i place zabaw.

 

Skala i wymierne efekty czynów społecznych w Orzegowie były tak duże i spektakularne, że w dekadzie lat 60. aż 4 krotnie  w corocznym konkursie  na najlepiej zagospodarowaną dzielnicę Śląska i Zagłębia Orzegów zajmował I miejsce.

 

 

 

To załogi kopalń i koksowni wraz z tutejszymi mieszkańcami w znacznym stopniu przyczynili się do powstania u nas takich obiektów jak; kąpielisko, staw kajakowy, amfiteatr, lodowisko, stadion na Burlochu, hala sportowa , park Janka Krasickiego (obecnie młodzieży)  

 

 

Motorem napędowym i inicjatorem większości prac społecznych przeprowadzanych na terenie naszej dzielnicy był ówczesny dyrektor kopalni Maksymilian Chrobok. Mając to w pamięci, w tej chwili są czynione starania, by obchodzący w tym roku swoje 60 lecie Park Młodzieży został nazwany imieniem Maksymiliana Chroboka.

 

maj 2024
opracował :Jerzy Porada