21 maja 2023 r.

W tym wydaniu:
-Koncert z okazji ,,Dnia Matki”
-Budżet Obywatelski 2024
-Leksykon Orzegowski
-Akcja osiedlowa ,,Czysty Lasek”
-Dawny Orzegów w kolorze(39)
-Zdjęcie z kalendarza
-Sport na starej fotografii (15)
-Kulanie na lufcie (VI edycja)
-Ze sportu

 

 

 

 

 

 

Koncert z okazji ,,Dnia Matki”

Po dłuższej przerwie spowodowanej głównie  okresem  pandemicznym, znów będziemy mieli okazję bawić się w plenerze. Okoliczność  ku temu bardzo sympatyczna. Centrum Inicjatyw Społecznych  zaprasza na

💕

 Koncert z okazji Dnia Matki

 

 Wystąpią dla nas znani i lubiani wykonawcy : Katarzyna Sroka, Marian Brzoza i Grzegorz Szromik.

 

 

 

 

 

 

 

Czas na zgłaszanie obywatelskich projektów

2023-05-15

15 maja  rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Można je składać do 24 maja w formie papierowej, a do 2 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie prawie 5,3 mln zł.

– Budżet obywatelski to idealne narzędzie dla mieszkańców, którzy mają swoje pomysły na miasto, a takich w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Jeżeli tylko przekonają do swoich projektów innych rudzian, to mogą bezpośrednio wpłynąć na sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Główne zasady zgłaszania projektów pozostają bez zmian. Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. – Zgłaszając projekt drogą elektroniczną nie trzeba już dołączać cyfrowego odwzorowania listy osób popierających projekt. Należy jednak pamiętać, że oryginał listy poparcia w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później, niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp. Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Informacje i dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszenia projektu oraz listę poparcia projektu, można znaleźć na platformie rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakładce konsultacje społeczne. Ponadto zarówno na platformie, jak i w BIP, zamieszczona została instrukcja sprawdzania własności terenu, która pozwoli na szybką weryfikację, czy planowana lokalizacja przedsięwzięcia należy do gminnego zasobu nieruchomości. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Nowością jest możliwość wycofania projektu przez projektodawcę, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem głosowania.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2024 r. wyniesie 5 271 000 zł, z czego 1 471 000 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 380 000 zł), a 3 800 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 380 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 4 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 4 do 10 września. Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada Miasta uchwaliła nowy sposób głosowania, dający możliwość wskazania 4 zadań dużych i 4 zadań małych, a nie po 1 jak dotychczas. Jest to maksymalna liczba projektów, na które można oddać głosy, co oznacza, że nie ma konieczności wyboru wszystkich 8 zadań.
– Wybranym projektom mieszkańcy przydzielą punkty – kolejno od 4 punktów dla najwyżej ocenianego do 1 punktu dla najniżej ocenianego – informuje Grażyna Janduła-Jonda. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 22 września.

źr.portal rudaslaska.pl

 

 

 

 

 

Leksykon Orzegowski 

 

Proboszczowie*
Szretter*

 

 

Proboszczowie

 

Proboszczowie parafii Św.Michała Archanioła w Orzegowie:

*Paweł Sigulla (1868-1941) Jako proboszcz w Orzegowie od 1896 do 1933r.

*Karol Borinski ( 1879 -1959)
Funkcję proboszcza w Orzegowie zaczął sprawować od 1933 roku.W latach 1945-1954 przebywał poza parafią chociaż zachował stanowisko proboszcza. W 1954 roku przeszedł na emeryturę.

 

*Wilhelm Salbert ( 1905 -1981) 24 lipca 1945 mianowany został substytutem w Orzegowie. W parafii tej, później już jako proboszcz, pozostał aż do przejścia w 1971 roku na emeryturę.

*Zdzisław Paszenda ur.1934.Proboszczem w Orzegowie został w 1971.Funkcję tę pełnił do 1978 roku.

 

*Andrzej Matura (1932 – 1984 )Proboszcz parafii św.Michała Archanioła w Orzegowie od roku 1978 do 1983 r

 

*Józef Grela ur.1945 zm. 2017 Proboszczem w Orzegowie został w 1984.Wcześniej przez rok był tu wikariuszem .W 2010 roku przeszedł na emeryturę .

 

* Ryszard Nowak ur.1963 rok w Orzegowie jako proboszcz od 2010 roku.

 

 

 

Szretter

 

Elżbieta Szretter -trenerka założonej w 1964 roku sekcji łyżwiarstwa figurowego w KS  27 Orzegów.W czasie swej kariery sportowej zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski w tej konkurencji. Jako trener   na lodowej tafli wyszkoliła wiele  obiecujących młodych łyżwiarek i łyżwiarzy. Ich sukcesy na większą skalę  jednak mocno ograniczało nasze naturalne lodowisko.Często sekcja łyżwiarska musiała korzystać ze sztucznie zmrożonych tafli na lodowiskach w Bytomiu i Janowie.

 

 

 

 

 

Akcja osiedlowa ,,Czysty Lasek”

Tego rodzaju akcje zawsze będą warte rozpropagowania mimo, że co  do ich zasadności opinie są niejednokrotnie mocno podzielone. Oczywiste, że przede wszystkim każdy powinien dbać o swoje otoczenie, nie śmiecić i sprzątać po sobie. Skądś się jednak te śmieci w tym czy innych miejscach  się biorą i raczej  nie możemy liczyć, że uprzątną  je po sobie ci którzy je tam porzucili. Jeżeli nie oni, to kto to ma zrobić ?Właściwe pytanie na które  dla wielu najwygodniej było by odpowiedzieć wymijająco. Chwała więc za to tym, którzy taką akcję zainicjowali. W tym przypadku głównym organizatorem akcji jest Adam Rzewuski.
Ponieważ jest to o ile się nie mylę pierwsza tego rodzaju akcja, trudno przewidzieć z jakim spotka się ona odzewem. Jest to o tyle istotne ,że w przypadku większego  zainteresowania, całkiem nie wykluczone ,że w przyszłości będą następne.

 

 

,,Wielkie sprzątanie lasku przy ulicy Kopalnia Karol. W ten dzień wszyscy wspólnie chcemy wysprzątać lasek przylegający do ulicy Kopalnia Karol gdzie przez lata pojawiło się wiele śmieci. Czas doprowadzić to miejsce do poprzedniego stanu. START GODZINA 14.00 widzimy się na parkingu przy bloku PIECHY 1″

 

 

Dawny Orzegów w kolorze (39)

 

Na pierwszym planie zabudowania  istniejące i dobrze każdemu znane. Poradnia zdrowia ,,Tegramed” i przylegający do niej żłobek.
W tle natomiast nieistniejące od dawna obiekty kopalni Karol. Z lewej strony znajdujący się przy ulicy Piasecznej  budynek mieszkalny znany jako ,,Dom Ratownika” Stoi w tym samym miejscu do dziś, ale jak widać kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Podniesiono go o jedno piętro, zniknął spadzisty dach z mansardami i okiennymi lukarnami. Płaski dach ,do tego zmieniona elewacja domu zmieniły całkowicie bryłę tego budynku.

 

 

 

Zdjęcie z kalendarza

 

W bogatych zbiorach TMO  spośród wielu zdjęć z wycieczek zakładowych ,szkolnych czy pielgrzymkowych  można wcale nierzadko natrafić na grupowe zdjęcie z wycieczki do Wieliczki. Widać ,że to miejsce  cieszyło się i słusznie dużym powodzeniem wśród organizatorów takich wyjazdów.

 

 

 

 

Zdjęcie tygodnia 

Majowe kaprysy pogody tworzą  też takie jak ten efektowne widoki. Zachodzące  słońce jeszcze zdążyło okryć swymi promieniami  osiedlowe bloki ,towarzyszy temu przy tym  niższy pułap jasnego wciąż  nieba ,ale już tam gdzieś wraz zapadającym zmrokiem nadciągają gęste ,ciemne chmury zwiastujące ,że na jakiś czas musimy się pożegnać z piękną majową pogodą.

 

 

Zdjęcie tygodnia  
wejdź tu 

 

 

Sport na starej fotografii (15)

To, że KS 27 Orzegów grał zazwyczaj w niższych klasach rozgrywkowych, nie znaczy, że na tutejszym boisku nie miały okazji pokazać się gwiazdy i to z te z górnej półki  polskiej piłki nożnej. Czasem piłkarzy z głośnymi nazwiskami można było widywać na meczach rezerw pierwszoligowych zespołów. Ale też tak jak to się zdarzyło w obydwu przypadkach na zdjęciach poniżej nasz klub miewał sposobność grywać z silnymi klubami w meczach towarzyskich i to wtedy również na boisku pojawiali się wybitni   w tamtym okresie  piłkarze.

 

W tym przypadku ani  fakt, że był to mecz towarzyski,  ani to, że gościliśmy u siebie nie pierwszoligowy skład Ruchu Chorzów, a oldbojów tego klubu w niczym nie umniejszał ogromnego zainteresowania tym meczem wśród orzegowskiej publiczności .Powód? Na boisku wszyscy mogli zobaczyć legendę polskiej piłki nożnej ,jednego z najlepszych piłkarzy w historii krajowej piłki Gerarda Cieślika.
Sam mecz był uświetnieniem obchodów 40-lecia KS 27 Orzegów. Tak się też złożyło ,że swe 40 lecie  urodzin obchodził w tym roku również Gerard Cieślik.

 

Choć był to również tylko mecz towarzyski , to w historii klubu zapisał się jako jeden z największych sukcesów KS 27 Orzegów. Do spotkania doszło 31 maja w 1939 roku.Piłkarze naszego klubu podejmowali u siebie wywodzący się z Chorzowa Wojskowy Klub Sportowy ,,Bytomiak”w którego szeregach aż roiło się od głośnych nazwisk.Wystarczy wspomnieć ,że w klubie tym grali etatowi reprezentanci Polski pozyskani ,a może bardziej wcieleni do wojskowego klubu z innych markowych zespołów tacy jak :Wodarz (Ruch Chorzów),Dytko (Dąb Katowice) Piec (Naprzód Lipiny) a także inni znani piłkarze w tamtym okresie Wiechoczek ,Kijowski ,Stolarczyk ,Kwoka ,Zawierucha czy Szczekała ze Slavii Ruda Śląska.

To jednak KS 27 Orzegów okazał się lepszy pokonując sensacyjnie faworyta  tego meczu  i to aż 5-2.

 

 

Szósta edycja wydarzenia “Kulanie na lufcie”

 

 

W niedzielę 21 maja o godzinie 11:00 na   Burloch Arenie rozpocznie się impreza plenerowa “Kulanie Na Lufcie 6”, szósta edycja wydarzenia dla miłośników Brazylijskiego Jiu Jitsu. Organizatorami imprezy są rudzkie kluby Nelson Club oraz Academia Gorila Ruda Śląska. Jak sami twierdzą, jest to największa plenerowa impreza BJJ w Polsce!

Jak przekazują organizatorzy  impreza ta ,to  3 godziny sparingów w formułach Gi oraz No Gi na świeżym powietrzu. Swój udział zapowiedziało już większość klubów z południowej Polski i nie tylko.Na niedzielną imprezę zaproszeni zostali zarówno zawodnicy, jak i ich rodziny. Poza sparingami na miejscu znajdzie się wiele dodatkowych atrakcji, a w tym tor rolkowy, plac zabaw i bar. Wśród uczestników odbędzie się losowanie nagród od sponsorów wydarzenia.

Jak informują organizatorzy, w razie złej pogody wydarzenie zostanie przeniesione pod zadaszenie.

 

 

 fot.Academia Gorila Ruda Śląska

 

 

Ze sportu

 

Kuba Czerczak medalistą MP w zapasach

 

Kuba Czerczak z brązowym medalem Mistrzostw Polski Seniorów – Krotoszyn 2023.

Dorobek ZKS Slavia powiększył się o kolejny medal zdobyty podczas Mistrzostw Polski. W ostatnim czasie to nasze zapaśniczki wiodą prym w  klubie i są znaczącą siłą polskich zapasów kobiet . Cieszy więc ,że nasi panowie próbują im dorównać .

 

 

 

***

 

Szóstka -sportowa potęga 

Szkoła podstawowa nr 6 w Orzegowie od lat plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej usportowionych szkół na Śląsku .Potwierdzają to niemal na każdych zawodach szkolnych.

 

 

Nasi sportowcy nie zwalniają tempa 💪
Tym razem najlepsze w mieście okazały się dziewczynki z naszej szkoły w czwórboju lekkoatletycznym, natomiast chłopcy zajęli III miejsce.
W skład czwórboju wchodzi: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg długi 600 m dziewczynki lub 1000 m chłopcy. Najlepszą zawodniczką wśród wszystkich startujących dziewczynek okazała się Maja Tkocz, wśród chłopców zaś Fabian Grządziel. Gratulacje dla wszystkich 💪 przed dziewczynkami finał wojewódzki.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych nasi adepci królowej sportu spisali się znakomicie. 👏👏👏
Dziewczynki zajęły l miejsce w finale miejskim w drużynowych zawodach lekkoatletycznych (igrzyska młodzieży szkolnej). Awansując do zawodów wojewódzkich, które już w piątek w Częstochowie.
Chłopcy zajęli II miejsce.
Gratulacje dla wszystkich
***
Rugby
W ostatnim meczu rundy II Ligi Gryfy uległy 0-62 drużynie Rugby Wrocław