***

Kilka informacji , o tym co co nas czeka w Orzegowie  w okresie   najbliższych 12 miesięcy,  mając na uwadze głównie  te wydarzenia, które już wcześniej na ten rok były  zaplanowane.

Planowanie nie koniecznie musi iść w parze z realizacją ,o czym już niejednokrotnie się przekonaliśmy

Tak może być  np. z kilkoma inwestycjami, ujętymi w strategii Miasta,  które nie mają na razie określonego terminu rozpoczęcia, więc konkretnie nie można ich jeszcze wiązać z tym rokiem, choć nie należy wykluczyć ,że  któraś z nich się w najbliższym czasie  rozpocznie.

 

 

Budynek przy ul.Tomanka -wizualizacja

***  Oddanie do użytku budynku mieszkalnego przy ulicy Tomanka.
To będzie z pewnością jedno w najbardziej  istotnych wydarzeń tego roku na terenie naszej dzielnicy.Przyszłym lokatorom  zostaną przekazane 44 mieszkania.

Dla przypomnienia. Zapowiedź tej inwestycji, włącznie z prezentowaną tu wizualizacją , a również podaniem kilku terminów realizacji tej inwestycji    pokazały się po raz pierwszy ponad 10 lat temu !

***

Apartamenty Ziętka – wizualizacja

***Kolejna wizualizacja i kolejne ważne dla Orzegowa wydarzenie na ten rok, jeżeli do  niego dojdzie. Skąd te  obawy? Po tym jak dwa lata wcześniej wykarczowany został, a następnie ogrodzony  ogromny teren w okolicy dawnej kopalni Karol i kąpieliska, a w dodatku  na tym ogrodzeniu ukazały się wielkoformatowe banery z wizualizacją budynków  i najważniejszymi informacjami dla potencjalnych nabywców mieszkań,  wydawało się, że budowa ruszy z miejsca i niebawem powstanie w Orzegowie kilkaset kolejnych mieszkań.
Tyle, że zapowiedziano, że pierwsze mieszkania do użytku zostaną oddane w drugim kwartale 2023 roku.!
Tak się nie stało, budowy do tej pory nie rozpoczęto. Jest jednak pewna przesłanka ku temu, że w końcu inwestycja ruszy. W ostatnich dniach  grudnia znów pojawił się ciężki sprzęt, Karczowane  są pozostałe fragmenty terenu pod budowę, przygotowuje się drogę dojazdową.

***

Kolejne 2 inwestycje są z gatunku tych gwarantowanych, choć  na razie nie  podano konkretnych terminów ich realizacji .

 

***Obwodnica trasy N-S w kierunku do Bytomia  jest ostatnim zamierzonym etapem realizacji  tej mega drogowej inwestycji. Gotowy jest projekt ,z wytyczonym przebiegiem odcinka z Rudy od ul.Magazynowej  do ulicy Karola Goduli, gdzie wylot na nią przewidywany jest z widocznej  obecnie polnej drogi , równoległej do ulicy kop.Karol  w niedalekiej odległości od sklepu ,,Netto” .

Tu dokładnej daty rozpoczęcia inwestycji też na razie nikt nie jest w stanie podać. Zależy to od terminu ukończenia trwających prac przy pierwszym fragmencie odcinka północnego w okolicy ul.Magazynowej, a  głównie od pozyskania  środków na dokończenie całej inwestycji.

 

 

***

***Wznowienie pasażerskiego ruchu kolejowego w Orzegowie.

Warto przypomnieć,  że przez pewien okres Orzegów miał własny dworzec kolejowy .(okolice wiaduktu  przy ul.Orzegowskiej)Już w roku 1859 zatrzymywały się tu pociągi kursujące na trasie Chebzie – Tarnowskie Góry, w roku 1900 z tutejszej stacji można się było dostać do Bytomia. Pociągi kursowały tu nawet w okresie międzywojennym i w czasie okupacji. W roku 1945 Orzegów stał się końcową stacją na trasie Katowice Ligota – Orzegów. Po raz ostatni pociągi osobowe zatrzymywały się tu w roku 1966.

 

Teraz wiele wskazuje ,że pociągi osobowe znów będą przejeżdżać przez Orzegów .Zapewniają o tym m,in. publikowane w mediach materiały powstałe w wyniku  ustaleń wynikających z zatwierdzonego Programu Rządowego Kolej+.
Nieoficjalnie też  mówi się o tym, że stacja w Orzegowie przewidziana jest w tym samym miejscu gdzie istniała  wcześniej.

 

 

To są inwestycje , które są jeszcze przed nami  i tu możemy na nie trochę poczekać..

 

***

 

***Na pewno oddany do użytku i to już w najbliższym czasie powinien być Ośrodek Rehabilitacji, przychodnia należąca do SZPAKMEDU.

 

 

***

 

 

***Również spokojni możemy być o realizację Budżetu Obywatelskiego na ten rok. O zwycięskim  tzw.projekcie małym  z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok dotyczącego pewnych prac na Burloch Arenie  już tu wspominano. Warto się  tu zapoznać ze szczegółami :

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu ośrodka Burloch Arena poprzez uporządkowanie przestrzeni i nasadzenie ozdobnej roślinności.

W ramach prac porządkowych należy:
1.  wyremontować dojścia (schody) do ośrodka:
• od strony ul. Hlonda,
• od strony ul. Bytomskiej,
• od strony Parku Młodzieży – nieformalne zejście przy hali zapaśniczej (zdjęcia schodów).
Nowe schody powinny, w miarę możliwości finansowych i technicznych, nawiązywać do schodów zlokalizowanych przy budynku Burloch Cafe (m.in. podświetlone balustrady), tak aby wszystkie dojścia do ośrodka tworzyły spójną całość. Rozważyć, aby schody od ul. Bytomskiej były węższe (nie przeważały finansowo w zadaniu).

2. przeorganizować system zbierania odpadów:
• zakupić i zamontować estetyczną wiatę śmietnikową
Zlokalizować/wkomponować wiatę w taki sposób w otoczenie ośrodka, aby nie dominowała przestrzeni. Pozwoli to na usunięcie licznych śmietników zlokalizowanych przy budynku szatniowym i przestrzeni przed Burloch Cafe.
• zakupić i zamontować kosze na śmieci do segregacji odpadów.
Przykładowe rozwiązania na załączonych zdjęciach.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się:
1. nasadzenie roślinności ozdobnej m.in. w następujących lokalizacjach:
• w miejscu kamiennych kręgów zlokalizowanych pomiędzy nowym placem zabaw, a torem rolkarskim (zdj 1),
• na skarpie przy zejściu prowadzącym do Burloch Cafe (zdj 2),
• na polanie przed Burloch Cafe przy stołach do gry w szachy (w miejscu, w którym obecnie stoją śmietniki) – proponuje się w tym miejscu kilka drzew, w celu zacienienia miejsca (zdj 3),
• w miejscu drewnianych pni znajdujących się na trawniku za parkingiem (zdj 4).
Miejsca proponowanych nasadzeń pokazano na załączonych zdjęciach.
2. Wykonanie oświetlenia nowego boiska wielofunkcyjnego – zamontowanie słupów oświetleniowych.

Dokładne rozmieszczenie zieleni oraz jej dobór będzie zadaniem projektanta. Roślinność powinna zostać dobrana, w sposób adekwatny do tego typu obiektów i panujących warunków.

W miarę środków finansowych, na etapie projektowania, można rozważyć dodatkowe elementy małej architektury (np. stojaki rowerowe, leżaki, ławki, stacje naprawy rowerów, itp).

 

 

Każda kolejna nawet mniejsza inwestycja na naszym reprezentacyjnym obiekcie Burloch Arena jeszcze bardziej podnosi jego funkcjonalność i atrakcyjność.

***

***Po wielu latach swojej obecności w Orzegowie  niebawem nastąpią przenosiny jednostki zawodowej  straży pożarnej stacjonującej w Orzegowie do oddanej niedawno centralnej strażnicy przy ul Niedurnego.
Prawdopodobnie obiekt ten użytkować będzie ponownie , tak jak to było kilkadziesiąt lat temu Ochotnicza Straż Pożarna .

 

 

 

 

 

***

***Konsultacje z mieszkańcami dzielnic naszego miasta są pierwszym etapem Programu Renowacji Podwórek, wcześniej już realizowanego na terenie Rudy Śląskiej m.in. u nas na terenie podwórka zlokalizowanego między ulicami Bytomską , Grunwaldzką i K.A.Hlonda

Tym razem przedstawiono propozycję  dotyczącą zagospodarowania terenu w okolicy starego cmentarza parafialnego. W najbliższym czasie opracowany zostanie już szczegółowy projekt tego przedsięwzięcia, następnie miasto musi pozyskać zabezpieczone na ten program fundusze.

Jest to program obejmujący całe miasto, stąd m.in. na chwilę obecną nie jest znany termin realizacji inwestycji dla poszczególnych dzielnic

 

 

 

***

O wielu  innych wydarzeniach dowiemy się w tym miejscu gdy tylko pojawią się  odpowiednio wcześniej jakieś informacje na ich temat. Warto tu też przytoczyć  kilka rocznic, jakie nas czekają w tym roku, a które prawdopodobnie będą przyczynkiem ku temu ,że w różnych środowiskach zostaną one na pewno odpowiednio zaakcentowane.

 

***************************************************

Rocznice przypadające w tym roku:

130 lat temu – poświęcenie węgla kamiennego pod budowę pierwszego orzegowskiego kościoła
65 lat temu – Utworzone zostaje miasto Ruda Śląska
60 lat temu – na terenie Burlocha  powstało lodowisko
60 lat temu – Na hałdzie obok Burlocha powstaje Park im.Krasickiego obecnie Młodzieży
30 lat temu powstało  Biuro Podróży ,,Atut”
25 lat temu – Początek istnienia przedszkola Elżbietanek
20 lat temu – Likwidacja budynku Domu Kultury
20 lat temu powstaje Orzegowska Strona Internetowa
10 lat temu -oddany do użytku zostaje Centrum Inicjatyw Społecznych
10 lat temu -po modernizacji do użytku mieszkańców zostaje przekazany kompleks sportowy Burloch -Arena

 

 

 

 

I znów jak w poprzednich latach należy oczekiwać, że w przeciągu tych 12 miesięcy czymś  jeszcze zostaniemy pozytywnie zaskoczeni. Tak było do tej pory zawsze , więc dlaczego by w tym roku nie mogło być tak samo!.