Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace!

PROJEKTY

zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Ruda Śląska 2024

 

 

Głosowanie
mieszkańców

Od 04.09.2023 do 10.09.2023

19.BURLOCH ARENA – upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas!

Skrócony opis

Projekt polega na poprawie estetyki Burloch Areny – budowa i remont schodów, nasadzenie ozdobnej roślinności, uporządkowanie śmietników.

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu ośrodka Burloch Arena poprzez uporządkowanie przestrzeni i nasadzenie ozdobnej roślinności.

W ramach prac porządkowych należy:
1.  wyremontować dojścia (schody) do ośrodka:
• od strony ul. Hlonda,
• od strony ul. Bytomskiej,
• od strony Parku Młodzieży – nieformalne zejście przy hali zapaśniczej (zdjęcia schodów).
Nowe schody powinny, w miarę możliwości finansowych i technicznych, nawiązywać do schodów zlokalizowanych przy budynku Burloch Cafe (m.in. podświetlone balustrady), tak aby wszystkie dojścia do ośrodka tworzyły spójną całość. Rozważyć, aby schody od ul. Bytomskiej były węższe (nie przeważały finansowo w zadaniu).

2. przeorganizować system zbierania odpadów:
• zakupić i zamontować estetyczną wiatę śmietnikową
Zlokalizować/wkomponować wiatę w taki sposób w otoczenie ośrodka, aby nie dominowała przestrzeni. Pozwoli to na usunięcie licznych śmietników zlokalizowanych przy budynku szatniowym i przestrzeni przed Burloch Cafe.
• zakupić i zamontować kosze na śmieci do segregacji odpadów.
Przykładowe rozwiązania na załączonych zdjęciach.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się:
1. nasadzenie roślinności ozdobnej m.in. w następujących lokalizacjach:
• w miejscu kamiennych kręgów zlokalizowanych pomiędzy nowym placem zabaw, a torem rolkarskim (zdj 1),
• na skarpie przy zejściu prowadzącym do Burloch Cafe (zdj 2),
• na polanie przed Burloch Cafe przy stołach do gry w szachy (w miejscu, w którym obecnie stoją śmietniki) – proponuje się w tym miejscu kilka drzew, w celu zacienienia miejsca (zdj 3),
• w miejscu drewnianych pni znajdujących się na trawniku za parkingiem (zdj 4).
Miejsca proponowanych nasadzeń pokazano na załączonych zdjęciach.
2. Wykonanie oświetlenia nowego boiska wielofunkcyjnego – zamontowanie słupów oświetleniowych.

Dokładne rozmieszczenie zieleni oraz jej dobór będzie zadaniem projektanta. Roślinność powinna zostać dobrana, w sposób adekwatny do tego typu obiektów i panujących warunków.

W miarę środków finansowych, na etapie projektowania, można rozważyć dodatkowe elementy małej architektury (np. stojaki rowerowe, leżaki, ławki, stacje naprawy rowerów, itp).

 

54.Budowa bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal wraz z dodatkową infrastrukturą oraz odbudowa, od północnej strony szkoły, ogrodzenia panelowego

IV LO im.H.C.Hoovera  przy ul.Orzegowskiej

Skrócony opis

Budowa bieżni i dodatkowa infrastruktura umożliwi rozwój fizyczny mieszkańców Rudy Śląskiej, a budowa ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo placówki

Opis projektu

Propozycja dotyczy rewitalizacji (przebudowy) istniejącego boiska trawiastego przez: wymianę istniejącej nawierzchni miękkiej (trawnik) na nawierzchnię poliuretanową. Istniejąca w chwili obecnej nawierzchnia boiska nie spełnia oczekiwań stawianych obiektom sportowo-zabawowym, wykorzystywanym na poziomie rekreacyjnym.
Boisko w obecnym stanie jest praktycznie niezdatne do użytku, a jednocześnie stanowi bardzo dobry teren do wykorzystania pod budowę obiektu sportowego.
Propozycja dotyczy również odbudowy zniszczonego i brakującego części ogrodzenia.
Projekt zakłada:
1. Wykonanie 2 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej /poliuretanowej zakończonej skocznią do skoku w dal ( 5m x 6m ).
a) Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa. Podstawowe wymiary całej bieżni:
– długość 70,00 m
– szerokość 2,90 m
– całkowita powierzchnia bieżni 203 m2.
Bieg na dystansie 50 m: oznaczony dystans, szerokość toru 1,25 m i grubość linii 5 cm.
Bieżnia otoczona wolną przestrzenią:
Przed linią startu – 1,50 m.
Za linią startu – 8,50 m.
Za liniami bocznymi torów zewnętrznych – 10 cm.
b) Skocznia w dal z wypełnieniem piaskiem na końcu bieżni:
– długość 7 m
– szerokość 4 m
c)Ustawienie progu z drewna epoksydowego wmontowanego w bieżnię lekkoatletyczną do skoku w dal.
d)Przygotowanie podłoża do budowy bieżni lekkoatletycznej:
– usunięcie trawy i starej nawierzchni, wyrównanie i utwardzenie podłoża pod budowę bieżni.
2. Wykonanie i zamontowanie 4 kamiennych stolików do gry w szachy i warcaby
3. Budowa ogrodzenia panelowego od północnej strony terenu budynku IV LO w Rudzie Śląskiej. Ogrodzenie panelowe, ocynkowane i lakierowane z drutu fi 4 mm, na podmurówce prefabrykowanej h.0,2 m na długości 350m i całkowita wysokości ogrodzenia-175 cm
a) Furtka panelowa 100×170 cm
b) usunięcie i demontaż pozostałości starego ogrodzenia

 

 

Poniższy projekt choć przypisany dzielnicy Godula dotyczy obszaru  dzielnicy Orzegów .Ściśle miejsca gdzie do lat 70. znajdowało się orzegowskie osiedle 29 drewnianych baraków .

20.GODULA OSIEDLE PODLAS – nowa zielona

przestrzeń!

 

 

Skrócony opis

Projekt polega na uatrakcyjnieniu centralnej części Osiedla Podlas przez wymianę nawierzchni, montaż nowych ławek, nasadzenie roślinności ozdobnej.

Opis projektu

Projekt polega na uatrakcyjnieniu centralnej przestrzeni Osiedla Podlas, czyli głównego ciągu komunikacyjnego.

PODSTAWOWY ZAKRES ZADANIA:
• wymianę zniszczonej nawierzchni – nowa nawierzchnia wykonana powinna zostać z takich materiałów, aby była jak najbardziej gładka (kostka bezfazowa, powierzchnia asfaltowa),
• nasadzenie roślinności ozdobnej tworzącej wielobarwne, atrakcyjne kompozycje przez cały okres wegetacji. Dodatkowo należy rozważyć nasadzenia nowych drzew, po obu stronach chodnika, w taki sposób, aby nie uniemożliwić spółdzielni mieszkaniowej przyszłych działań inwestycyjnych. Proponuje się gatunki drzew ozdobnych, kwitnących, tworzących barwną aleję. Aranżacja nowej zieleni wzdłuż całego ciągu pieszego,
• zamontować nowe meble miejskie – ławki, leżaki, ławki huśtawki, kosze na śmieci, itp. – (przykładowe rozwiązanie na zdjęciach). Nowe ławki, które usytuowane zostaną wzdłuż alei, wkomponować należy w roślinność ozdobną. Proponuje się miejscowo/punktowo zawężyć szerokość ciągu pieszego na rzecz zwiększenia terenów zielonych,
• w miejscu obecnie istniejącego betonowego kręgu utworzyć strefę relaksu w otoczeniu roślin,
• w miejscu starych betonowych miejsc do siedzenia (zdjęcie) należy zamontować nowe ławki,
• wykonać podświetlenie gruntowe alei (w miarę możliwości finansowych i technicznych).

Dokładne zagospodarowanie przestrzeni oraz dobór roślinności będzie zadaniem projektanta. Przykładowe rozwiązania w załączonych plikach.

Dodatkowo rozważyć montaż stojaków rowerowych, ewentualnie stacji napraw rowerów.
Możliwość wykorzystania istniejącej kostki granitowej.

DODATKOWY ZAKRES PROJEKTU
W miarę dostępności środków finansowych przy schodach prowadzących od ODK Jowisz do ciągu pieszego wymienić balustrady (ewentualnie z podświetleniem) i nasadzić ozdobną zieleń oraz wyremontować nawierzchnię pomiędzy schodami.

 

67.Rudzka scena kultury

Dotyczy wszystkich dzielnic

Skrócony opis

Projekt zakłada szeroki dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozproszonych po mieście, oraz czynne uczestnictwo w nich mieszkańców wszystkich dzielnic.

Opis projektu

Projekt polega na dotarciu z szeroko pojętą kulturą do mieszkańców wszystkich dzielnic. Założeniem jest spojrzenie na rudzką kulturę przez pryzmat zarówno twórców, jak i odbiorców. Połączenie w jednym paśmie wydarzeń kulturalnych, w każdej z dzielnic Rudy Śląskiej, tych którzy ją tworzą z tymi, do których jest adresowana, ma olbrzymie znaczenie w integracji społeczeństwa. W projekcie zostaną wykonane następujące zadania:
podpisanie umów z wykonawcami usług (warsztaty),
podpisanie umów z wykonawcami (artystami),
zakup sprzętu malarskiego i rekwizytów teatralnych,
zakup polisy,
zatrudnienie koordynatora projektu,
zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną projektu,
zakup nagród w konkursach artystycznych,
zakup usług promocyjnych,
zakup usług gastronomicznych,
nagranie płyty kolęd.
Każde z działań będzie profesjonalnie przeprowadzone przez podmioty lub osoby, które na co dzień zajmują się działalnością kulturalną. W każdym działaniu ilość wydarzeń ściśle koreluje z kwotą ujętą w kosztorysie i jest zaplanowana tak, aby nie było nieprzewidzianych kosztów. Projekt jest całoroczny i szczegółowy harmonogram działań zostanie przedstawiony po wyłonieniu operatora całego projektu. Projekt ma na celu przeniesienie kultury do miejsc, które zazwyczaj miały ciężko się przebić w pozyskaniu wydarzeń kulturalnych. Takie projekty z powodzeniem przeprowadzono już w innych polskich miastach i jest to już tam przyjętą praktyką.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie: warsztatów, koncertów, wystaw, występów estradowych, nagranie płyty, nagranie filmu, stworzenie albumu, przedstawień teatralnych, literackich i tanecznych na wysokim poziomie dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

 

68.Sport szkolny i przedszkolny

 

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację miejskich zawodów sportowych w Rudzie Śląskiej, wynikających z kalendarza SZS i zajęć gimnastycznych dla przedszkolaków.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie zawodów szkolnych tak, aby ich poziom sportowy nie odbiegał od organizacyjnego. W ramach zadania planuje się zatrudnić koordynatora, organizatorów poszczególnych rozgrywek, instruktora/trenera gimnastyki, ratowników medycznych, sędziów. W zadaniu zostaną poniesione koszty związane z wynajmem obiektów szkolnych i tych w zasobach MOSiR Ruda Śląska, zakup nagród i poczęstunku dla uczestników. Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów sportowych, uruchomienie aplikacji do zgłaszania do zawodów, zakup nagród za wyniki sportowe dla szkół w formie sprzętu sportowego, zakup polisy ubezpieczeniowej OC dla organizatorów oraz przeprowadzenie gali sportu szkolnego, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody za zdobyte miejsca w klasyfikacji szkół. Zawody sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych planuje się tak zorganizować, aby zakończyć je wyłonieniem pierwszego miejsca. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, badminton, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, pływanie, biegi przełajowe, dwubój nowoczesny, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, gry i zabawy, biegi łyżwiarskie, szachy, mini piłka ręczna, mini siatkówka dwójki, orientacja sportowa, siatkówka plażowa. W projekcie planuje się przeprowadzić 400 godzin gimnastyki w przedszkolach. Harmonogram rozgrywek będzie tak przygotowany, aby zadania odbyły się w roku 2024.

 

 

69.Plac na plac

 

Skrócony opis

Rozgrywki sportowe pomiędzy mieszkańcami poszczególnych części Rudy Śląskiej w wielu dyscyplinach sportowych, w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Opis projektu

Zadanie zakłada przeprowadzenie rozgrywek sportowych pomiędzy 16 reprezentacjami wyłonionymi przez koordynatorów spośród mieszkańców miasta, z proponowanych części miasta:
1. Kochłowice
2. Halemba I
3. Halemba II
4. Kłodnica
5. Bielszowice
6. Wirek
7. Nowy Bytom
8. Czarny Las
9. “Nowa Dzielnica”
10. Bykowina
11. Stara Bykowina
12. Ruda
13. Ruda Południowa
14. Orzegów
15. Chebzie
16. Godula
Reprezentacje będą rywalizować w takich dyscyplinach sportowych, jak: tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, szachy, skat, siatkówka, koszykówka 3×3, lekkoatletyka, bule, badminton, tenis ziemny i rajd samochodowy. Zawody sędziować będą profesjonalni sędziowie, a nad całością będzie czuwał koordynator główny. Zawody będą poprzedzone wyłonieniem koordynatorów i przeszkoleniem ich w zakresie całego projektu. Do zadania zostanie stworzona aplikacja i strona internetowa. Uczestnicy i koordynatorzy otrzymają odzież sportową oraz będą mogli skorzystać z wody i posiłku regeneracyjnego. Do przeprowadzenia projektu planuje się wynająć i kupić sprzęt sportowy, wynająć obiekty sportowo-rekreacyjne, wykupić polisę ubezpieczeniową, sfotografować i sfilmować zmagania oraz na zakończenie, podczas uroczystej gali, nagrodzić najlepszych uczestników projektu. Do sprawnego przeprowadzenia projektu zostanie poniesiony koszt transportu, promocji. W zadaniu zapewniona będzie opieka medyczna podczas zmagań sportowych.